DukeMed Cover Illustrations

7039_DukeMed_S10_cover_04_02.indd DukeMed magazine Winter 2009 cover art